Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Hyra kylningsutrustning

Uthyrning av kylanläggning till Tele2 Arena

LÖS ERA KYLNINGSPROBLEM GENOM ATT hyra kylutrustning av oss 

Hyra kylningsutrustning

Från livsmedel till drycker till rymdraketer, våra industriella kylaggregat för uthyrning håller igång viktiga funktioner. Oavsett om ni har råkat ut för ett nödläge eller behöver en tillfällig lösning under toppbelastning eller backupkylning vid planerat underhåll tillhandahåller vi kylutrustning som ni kan räkna med dygnet runt.
Vi designar vår kylutrustning för att hantera de hårdaste miljöer – från öken till öppet hav. Våra ingenjörer kan hjälpa er att ta reda på vilken utrustning ni behöver och därefter anpassa storleken på den efter ert projekt, plats och temperaturbehov. Vi kan även tillhandahålla kanaler och kablar tillsammans med kraftförsörjningsutrustning, pumpar och annan utrustning som behövs för att ge er ett komplett, tillförlitligt kylsystem.

Få ett citat

 

Låt oss hjälpa er att hålla kylan

Vi kan erbjuda specialanpassad kylutrustning för uthyrning som passar nästan alla ändamål, från kylförvaring av livsmedel till kylning av kontorsutrymmen eller specialeffekter i filmer.

Aggreko har omfattande kunskap kring de krav som gäller vid temperaturkänsliga användningsområden. Vi utformar, driftsätter och underhåller ett tillförlitligt och kostnadseffektivt uthyrningspaket som hjälper er verksamhet att hålla igång driften effektivt och problemfritt.

Våra teknikspecialister får snabbt ut och igång utrustningen samt övervakar prestandan för att säkerställa kontinuerlig och tillförlitlig drift. 

Hyra processkylning och kylningsutrustning

Aggrekos moduluppbyggda kyltorn kan leverera stora volymer vatten- och avloppsvattenkylning, från 2500 kW till multimegawatt kylkapacitet. Vårt sortiment av kylaggregat, kylaggregat för mycket låga temperaturer och värmeväxlare kan ge vätsketemperaturer på ner till -40 ⁰C för många olika typer av processkylning och kylbehov.

Vi kan leverera komplementkylning för att hjälpa tillverkare att klara ökande produktionskrav, bistå med nödutrustning vid kylhaverier eller hjälpa till vid service och underhåll för att upprätthålla den pågående produktionen.

Dessutom har vi erfarenhet av att leverera tillfälliga kyllösningar och kylförvaringslösningar.

HVAC-support

Vårt stora sortiment av luftaggregat, kylmaskiner och direktkylande luftkonditioneringar innebär att vi kan leverera tillfälliga HVAC-system som uppfyller er verksamhets direkta behov. Oavsett om det handlar om komplement till befintliga system när omgivningstemperaturen orsakar hög belastning eller vid ökat kylningsbehov.

 

Berätta vad du behöver

Vi hjälper dig att hitta rätt